Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden / huisregels zijn van toepassing op alle gebruikers van Boslucht Leuven. Boekingen worden pas definitief na betaling. U krijgen een bevestigingsmail van de definitieve boeking. Graag de bevestigingsmail meebrengen bij inchecken.

Annullaties zijn mogelijk tot 24 na boeking maar minstens zeven dagen voor datum van reservering.

De uitbater van Boslucht Leuven kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een andere gastheer/vrouw of vertegenwoordiger. Met het bevestigen van de reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Onze B&B is minder geschikt voor (kleine) kinderen.

Reservering

Bij de reservering dient altijd correct melding te worden gemaakt van het aantal personen dat bij B&B Boslucht Leuven zal overnachten. De kamers zijn geschikt voor een maximale bezetting van 2 personen. Het is niet toegestaan om met meer dan twee personen in de kamer te overnachten en/of te verblijven, tenzij mits toestemming van de uitbaters. Dit aantal geldt ongeacht de leeftijd van degene die in de kamer verblijft. Met het aangaan van een huurovereenkomst voor uw verblijf worden deze Algemene Voorwaarden en huisregels van kracht. De uitbaters kunnen bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden / huisregels en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B Boslucht Leuven ontzeggen en/of weigeren, zonder verdere mededeling of reden en zonder tegemoetkoming van de verblijfskosten. De reservering wordt via het online boekingssysteem aangegaan via www.bosluchtleuven.be. Na ontvangst sturen wij u een bevestiging van de reservering. Na betaling van uw boeking is uw reservering definitief.
Bij het overtreden van de op het reservering aangegeven en/of maximale bezetting zal B&B Boslucht per overtreding 100% van het op dat moment geldende overnachtingstarief in rekening brengen, bovenop de reeds verschuldigde verblijfskosten.

Tarieven

De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming, BTW en toeristenbelasting. De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten. Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op onze website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. B&B Boslucht Leuven is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

Annulering

Annulatie is mogelijk tot 48h voor de eerste reservatiedatum. Indien deze termijn overschreden wordt zien wij ons genoodzaakt om de 100% van uw verblijf aan te rekenen. Annulaties moet u mailen naar info@bosluchtleuven.be. Bij vroegtijdig vertrek uit de B&B is geen restitutie mogelijk.

Inchecken

Inchecken gebeurt in principe tussen 17:00 uur en 21:00 uur.

Uitchecken

Uitchecken kan in principe tot 11:00 uur op de dag van vertrek.

Goede Vrienden

B&B Boslucht Leuven is gelegen in het rustige Heverlee. Wij verzoeken onze gasten vriendelijk om geen overlast te veroorzaken. Alle muziek – en elk ander geluid – op welke wijze voortgebracht moet op kamersterkte zijn afgestemd, zodat geen geluidsoverlast ontstaat voor de overige gasten en omwonenden. Tussen 24:00 uur in de avond en 07:00 uur in de ochtend verwachten wij van onze gasten stilte.

Bezoekers

Indien u gasten wenst te ontvangen, dient u de uitbaters hiervan vooraf in kennis te stellen.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Sleutelbeheer

Bij aankomst ontvangt u van de uitbaters één sleutelbos bestemd voor uw verblijf. U dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de deuren van uw verblijf. Bij het uitchecken graag de sleutels weer inleveren bij de uitbater. Bij verlies van een sleutelbos zijn we genoodzaakt 50,00€ in rekening te brengen. Bij vertrek zonder afgifte van sleutelbos, worden sleutels opgestuurd met de post naar Boslucht Leuven.

Bedlinnen en handdoeken

Bij uw verblijf worden handdoeken en bedlinnen voorzien. De kosten hiervan zijn in de prijs inbegrepen.

Parkeren

Uw auto kan u gratis parkeren op de oprit van onze B&B. Parkeren is uitsluitend toegestaan voor de duur van het verblijf. Fietsen kan u eveneens gratis parkeren in de daarvoor voorziene fietsenstalling. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal en/of enige vorm van schade aan uw wagen.

Roken

De kamers in B&B Boslucht zijn rookvrij, rookmelders mogen niet onklaar gemaakt worden. Het gebruik van brand/blusmiddelen is enkel toegestaan in geval van brand.

Schade

B&B Boslucht is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal die u heeft tijdens uw verblijf bij B&B Boslucht. Indien u tijdens uw verblijf schade veroorzaakt aan de accommodatie of de inrichting ervan, dient u de uitbater hiervan op de hoogte te stellen en de schade ter plekke te vergoeden. De beheerder van de B&B is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke goederen en persoonlijk letsel. Een EHBO kit staal wel ter beschikking van de gasten.

Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, pandemieën en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.